ﬣקיבוץ ﬣקדוש

האתר של משה נחמני

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אורות המלחמה הישראלית

תורות, סיפורים והנהגות מהרב קוק על מלחמות ישראל

30.00 

קנה עכשיו

בספר שלפנינו נעשתה עבודה ראשונית מסוגה של כינוס דברי תורתו של מרן הראי"ה קוק בנושא מלחמות ישראל למען כיבוש הארץ והגנתה.

בשנים תרע"ה-תרע"ח, ימי מלחמת העולם הראשונה, ישב הרב קוק בשוויץ ואחר כך בלונדון, והמשיך בעבודת הקודש של הרבנות והכתיבה התורנית.
באותן שנים, ועל רקע המלחמה הקשה והמדממת שבה "מלכויות מתגרות זו בזו", כתב הרב את רעיונותיו על המלחמה. כעבור מספר שנים הודפסו רעיונות אלו בפרק מיוחד בספר 'אורות' אשר יצא לאור בירושלים בקיץ תר"פ (1920), בעריכת רבינו הרצי"ה.
הכותרת שנתן הרצי"ה לפרק היא 'המלחמה', והכוונה היא למלחמת העולם הנוראה, שבעיצומה נכתבו הדברים (אגב: בטעות נקרא כיום הפרק בשם 'אורות המלחמה').

במלחמת העולם הראשונה עם ישראל לא נטל חלק בתור אומה, גם אם רבים מבניו השתתפו בקרבותיה בצבאות זרים. עם זאת, היה הישג לאומי במלחמה זו: לראשונה מאז ימי בר כוכבא הוקמו גדודים עבריים מטעם צבא בריטניה, והם השתתפו במערכה על כיבוש ארץ ישראל מידי התורכים.

הרב קוק שמח והתרגש למראה חיילים יהודיים לבושים במדים עבריים ומאורגנים בגדודים עבריים שלחמו למען שחרור ארץ ישראל. בעיניו, ובעיני העם כולו, היה זה צעד משמעותי בתחייה הלאומית.

מתוך המסירות של בני הדור ההוא למען ארץ ישראל, יישובה ושחרורה, זכינו בסייעתא דשמיא לשבת בארץ ישראל במדינה עצמאית וחזקה. כיום איננו עוסקים במלחמות של אומות זרות, שנקלענו אליהן בעל כורחנו, אלא במלחמותינו מול אויבינו הקמים נגדנו; מלחמות מצווה להגנת העם והארץ.

בקובץ שלפנינו נאספו עשרות מאמרים, שיחות ואגרות של הרב קוק על מהות מלחמות ישראל, מוסר המלחמה, גבורת האומה וחייליה, הגדודים העבריים ומגיני הארץ, וכן הספדים שנשא הרב על הקדושים והגיבורים שנפלו בימי המאורעות.

בחלקו השני של הספר מובאים סיפורים על דרכי פעילותו של הרב קוק בימי מלחמה ומאורעות דמים בארץ ישראל, על מסירותו ועל אומץ לבו, ומהם ניתן ללמוד גם לימינו.

עורך: משה נחמני.

97 עמ'. פורמט כיס. כריכה רכה.

אורות המלחמה הישראלית

מוצרים קשורים