ﬣקיבוץ ﬣקדוש

האתר של משה נחמני

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אגודות סתרים

אברך, משורר, סוכן ביטוח, ו… מרגל

ר' אלתר לוין, שנודע כסוכן ביטוח הראשון בארץ ועבד עם התורכים, היה למעשה מרגל שסייע לבריטים לכבוש את ארץ ישראל מידי התורכים במלחמת העולם הראשונה

הבן הציוני של ה'חפץ חיים'

רבי ליב פופקא, חבר 'המזרחי', עזר לאביו בכתיבת ה'משנה ברורה'

רבי אברהם אבלי פוסבלר

ראש הארגון החשאי

רבי אבלי פוסוולר זצ"ל, רבה של וילנה, היה מראשי הפועלים למען הישוב היהודי בארץ, ותמך בהשכלה

הגברדיה היהודית - ציור מאת מישל קשקה

האמנם הייתה 'גברדיה יהודית'?

סיפורו של ארגון השמירה הראשון בארץ ישראל

שלושה דורות של נחשונים

ארבעה אנשים ממשפחת ויינשטיין השתתפו בייסוד תל אביב. את ההשראה לכך הם קיבלו מהסבא, שעלה ארצה שלושים שנה קודם לכן, ועמל ליישב את ארץ ישראל

האגודה הסודית של בני הישיבות בירושלים

סיפורה המרתק של הקבוצה המחתרתית בישוב הישן, שפעלה לחיזוק הגוף, הכשרה תעסוקתית, והתיישבות חקלאית