ﬣקיבוץ ﬣקדוש

האתר של משה נחמני

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הישוב הישן

אלבום ארץ ישראל והמושבות

חסידי חב"ד לפני 150 שנה על רעיון ישוב הארץ: "לנו ראוי להיקרא 'חובבי ציון'"

מכתב מדהים מאת מנהיגי קהילת חב"ד בארץ

"שהחיינו" בשכונת 'מאה שערים' על הקמת מדינת ישראל

הרב זוננפלד והרב דיסקין

הציונות המוסתרת של רבני העדה החרדית

ויחסם האמתי לרב קוק

וגוטמן בא

המייסד של פתח תקוה היה גביר עשיר. לאחר שתרם את כל כספו למושבה, הפך לעני מרוד. צאצאים לא היו לו, והוא התנחם במושבה

תלמידי שערי תורה בערך בשנת תר"ס (1900)

ביפו ייסד הרב קוק את המוסד החינוכי הראשון של 'תורה ועבודה'

חדשנותו של בית המלאכה 'שערי תורה' והשפעתו על מוסדות אחרים

ישיבת הרב קוק ביפו (בקומה העליונה)

היכן צמח המורה האגדי של תל אביב?

אשר ריבלין מוכר בתור מייסד תנועת הנוער 'הצופים הדתיים', אולם עשייתו התורנית והציבורית היתה הרבה מעבר לכך, והשפעתו על תלמידיו נודעת עד היום.

רבי יוסף זונדל מסלנט על 'אתחלתא דגאולה'

זיקתו של אבי תנועת המוסר ורבה של ירושלים לפעילות ישוב הארץ

מצבתו של הרב כהנוב

אחד מחולמי התחיה

הרב משה נחמיה כהנוב זצ"ל, ראש ישיבת 'עץ חיים'

רבי אברהם אבלי פוסבלר

ראש הארגון החשאי

רבי אבלי פוסוולר זצ"ל, רבה של וילנה, היה מראשי הפועלים למען הישוב היהודי בארץ, ותמך בהשכלה

הנצי"ב מוולוז'ין

דמותו האבודה של אבי הנצי"ב מוולוז'ין, שהעניק לו את ההשראה

את רבי יעקב ברלין הציגו בתור סוחר. למעשה הוא היה תלמיד חכם גדול ומנהיג ציבור

הרב יצחק צבי ריבלין

מייסד 'המזרחי' בארץ, שידע את הש"ס בעל פה

פרשת חייו המרתקת של הרב יצחק צבי ריבלין זצ"ל

חותמת רבי דוד הכהן 'בעל הפרטים'

"ניוטון של דורו", מוכר קפה בירושלים, ומחשב גימטריאות: סיפורו המדהים של 'בעל הפרטים'

פרק ראשון בסדרה

בעל הפרטים, היורש

הגאון 'בעל הפרטים' – היורש המסתורי

פרק שני בסדרה 'בעל הפרטים'

ר' יושעה ריבלין: דברי שלום ואמת

על פרוד הדעות בין הישוב החדש לישוב הישן סביב רעיון ישוב הארץ

החזון החקלאי של ר"י ריבלין

על התוכנית הנשכחת של מייסד שכונות ירושלים

בניין יוסף - ר' יושעה ריבלין

ר' יושעה ריבלין: הבונה והמנהיג

סיפור חייו של ראש בוני ירושלים ומנהיג הישוב בארץ

שושלת משפחת ריבלין

איך להתייחס למסורות משפחת ריבלין?

על אגדה ומציאות במסורת המשפחתית

אבא נאמן

שואב המים מתל אביב

סיפורו של ר' אברהם אבא נאמן, ממייסדי העיר ת"א

שלושה דורות של נחשונים

ארבעה אנשים ממשפחת ויינשטיין השתתפו בייסוד תל אביב. את ההשראה לכך הם קיבלו מהסבא, שעלה ארצה שלושים שנה קודם לכן, ועמל ליישב את ארץ ישראל

תגלית: שיתוף הפעולה בין הרב קוק לרב זוננפלד

תנועת 'דגל ירושלים' שהקים הרב קוק, סחפה אליה גם את מתנגדיו

רבי אבנר מייסד 'יסוד המעלה'

מחבר המדריך לציונות התורנית

האגודה הסודית של בני הישיבות בירושלים

סיפורה המרתק של הקבוצה המחתרתית בישוב הישן, שפעלה לחיזוק הגוף, הכשרה תעסוקתית, והתיישבות חקלאית

הרעיון המהפכני של ר' יואל משה סלומון

עליית הרב קוק לארץ, ועמידתו בראש הישוב, נזקפות לזכותו של רי"מ סלומון